UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si
ZNANSTVENA IN STROKOVNA MEDNARODNA KONFERENCA

»ZDRAVJE STAROSTNIKOV«


17. SEPTEMBER 2021, Portorož, Slovenia
NAVODILA ZA ODDAJO POVZETKOV IN PRISPEVKOV


Za aktivno udeležbo na konferenci je nujna oddaja povzetka. O morebitni oddaji daljšega prispevka se odločijo avtorji sami, le-ta ni pogoj za aktivno udeležbo.

Povzetek mora ustrezati naslednjim smernicam:
  • naslov naj bo dolg največ 100 znakov (vključno s presledki);
  • vsebina povzetka (brez upoštevanja teksta naslova, afiliacij, imen avtorjev, ključnih besed) naj obsega od 2000 do 3000 znakov (vključno s presledki);
  • navedenih naj bo od 3 do 5 ključnih besed;
  • pri vnosu avtorjev je potrebno navesti točne nazive matičnih institucij (v ang. in slo. jeziku).
Povzetek je lahko strokovni ali znanstveni (strukturiran). Avtorji oddajo povzetek v slovenskem in angleškem jeziku. Pri pripravi strokovnega povzetka ni potrebno upoštevati omenjene strukture. Tuji udeleženci pripravijo povzetek samo v angleškem jeziku. Avtorji sami poskrbijo za jezikovno ustreznost besedila povzetka. Daljši prispevek mora biti v celoti v angleškem jeziku.

Povzetek se odda preko spletnega obrazca, do katerega dostopate s klikom na gumb »PRIJAVA«. Pogoj za oddajo povzetka je kreiranje osebnega profila. Za oddajo povzetka se ni potrebno predhodno registrirati na konferenco, registracija bo potekala po potrditvi povzetka s strani programskega odbora konference. Besedilo povzetka se vnaša neposredno v spletni obrazec, s klikom na gumb "SUBMIT NEW ABSTRACT". Pri vnosu povzetka izberete krovno temo/sekcijo (TRACK), znotraj katere prijavljate povzetek. V primeru zahtevanih popravkov se popravljeno besedilo povzetka ponovno vnese neposredno v spletni obrazec, pri čemer obvezno navedete ID povzetka. 

Zainteresirani udeleženci s potrjenim povzetkom lahko pripravijo daljši prispevek, ni pa to pogoj za aktivno udeležbo. Besedilo daljšega prispevka naj ne presega dolžine 10000 do največ 25000 znakov (vključno s presledki in referencami). Sledi naj naslednjim oblikovnim smernicam: A4 format, Times New Roman velikosti 12 pt, robovi 25 mm, enojni razmik, obojestranska poravnava, odstavki brez zamikanja, ločeni s prazno vrstico. 
Pri pripravi prispevka je priporočljivo slediti strukturi v PREDLOGI.

Avtorji sami poskrbijo za jezikovno ustreznost besedila prispevka. Besedila, ki ne bodo jezikovno ustrezna, ne bodo vključena v e-zbornik. Končni povzetek celotnega prispevka mora biti skladen s predhodno potrjenim povzetkom. Prispevek mora biti oddan v angleškem jeziku

Za pripravo in oddajo prispevka sledite spodnjim navodilom.

Povzetki in daljši prispevki naj bodo vsebinsko zasnovani, v skladu s strokovnimi in znanstvenimi področji letošnje konference.

Vsi povzetki in daljši prispevki sodelujočih na konferenci bodo recenzirani in objavljeni v elektronski obliki zbornika. 

Poleg predstavitev prispevkov znotraj posameznih sekcij bo potekala še t.i. poster sekcija. 

NAVODILA za pripravo in predstavitev posterja

NAVODILA za pripravo in oddajo daljšega prispevka

NAVODILA za pripravo in oddajo povzetka


¸POMEMBNI DATUMI15. 5. 2021
PODALJŠAN datum oddaje povzetka
10. 9. 2021
PODALJŠAN datum oddaje daljšega prispevka

ORGANIZATOR IN PARTNERJI KONFERENCE 2021


                             


 


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate z uporabo piškotkov?