UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si
ZNANSTVENA IN STROKOVNA MEDNARODNA KONFERENCA

»ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV«


16. september 2022, Portorož, SlovenijaNAMEN IN CILJ KONFERENCE


Namen 6. letne znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo "Zdravje otrok in mladostnikov” Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, ki bo potekala 16. septembra 2022, je opozoriti na zdravstvene probleme otrok in mladostnikov, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. 

Poleg plenarnih predavanj ter predstavitev prispevkov aktivnih udeležencev v posameznih sekcijskih sklopih bo potekala tudi POSTER sekcija.
 
Konferenca je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, strokovnjakom iz prakse ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.
 
K aktivni in pasivni udeležbi na konferenci so tako vabljeni vsi, ki lahko neposredno ali posredno prispevajo k zdravju otrok in mladostnikov.PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBORVodja programskega odbora

doc. dr. Matej Plevnik,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 26 474Vodja organizacijskega odbora

izr. prof. dr. Boštjan Žvanut,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 26 483
SEKCIJE KONFERENCE
PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V OTROŠTVU IN V MLADOSTI

Psihosocialni dejavniki, ki vplivajo na zdravje otrok in mladostnikov, obsegajo značilnosti posameznika, njegove družine in širšega družbenega okolja. Ti dejavniki lahko varujejo ali pa ogrožajo otrokovo telesno in duševno zdravje ali njegovo socialno delovanje. Otroci in mladostniki so ranljiva skupina, ki je posebej izpostavljena zunanjim dejavnikom v primeru dolgotrajne bolezni. Takrat mora oboleli lastno delovanje prilagoditi procesu in naravi bolezni, z njim pa se prilagaja tudi družina in vzgojno-izobraževalna institucija. Namen konferenčne sekcije je razkriti psihosocialna tveganja za zdravje otrok in mladih ter kompleksnost intervencij za njihovo obvladovanje.PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Prehrana je eno od vedenj, povezanih z zdravjem. Še posebej pri otrocih in mladostnikih je prehrana pomemben dejavnik tveganja za razvoj kroničnih bolezni v poznejšem življenju. Otroci in mladi so radovedni in hitreje ter lažje osvajajo nove navade. Vzorci prehranjevanja otrok in mladostnikov pod vplivom družine, prijateljev in širše skupnosti. Poleg tega ima pomembno vlogo tudi šolska in vrtčevska institucionalna prehrana, ki je lahko vir učenja zdravih prehranjevalnih navad, je pa danes pogosto tudi vir konfliktov med mladimi in zlasti njihovim starši/skrbniki ter institucijami. Predstava o tem, kaj je zdrava prehrana, je v javnosti danes zelo raznolika in pogosto protislovna; vloga različnih medijev pri tem pa je velika. Konferenca bo izpostavila različne vidike spodbujanja in zagotavljanja ustrezne prehrane med mladimi ter podala strokovna priporočila za izboljšanje prehrane pri otrocih in mladostnikih.


IKT REŠITVE IN STORITVE ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) so se zasidrale v vsakdanjik današnjih otrok in mladostnikov. Omenjena skupina uporablja IKT za različne aktivnosti in področja, od razvedrila, komuniciranja z vrstniki in (navideznega) spoznavanja okolja, do reševanja šolskih in obšolskih obveznosti. V sekciji bodo predstavljene raziskave, ki se osredotočajo na področje IKT rešitev in storitev za zdravje otrok in mladostnikov ter opisujejo sodoben in prilagojen način spoznavanja in razumevanja zdravja. 

OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE

Okolje ima neizpodbiten vpliv na fizičen in duševen razvoj otroka in mladostnika. Med najbolj izpostavljenimi dejavniki so kvaliteta bivanjskega prostora, dostopnost narave in zdravega okolja, izpostavljenost toksičnim dejavnikom ter cepljenje/necepljenje, dostopnost transporta ter zdravstvenih storitev / inštitucij (vključno s hospitalizacijo). Zdrave aktivnosti otrok je potrebno pričeti spodbujati zgodaj v otroštvu, saj ima to vpliv na kasnejši razvoj v mladosti in nato na odraslost. Okolje mora otroku omogočati ustrezen razvoj potencialov; akterji v okolju otroka pa morajo poskrbeti za zmanjševanje negativnih vplivov okolja.

GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV

Gibalna/športna aktivnost ima za otroke in mladostnike pomemben razvojni doprinos, ki se kaže v boljši gibalni kompetentnosti, boljšem zdravju otrok in mladostnikov, ima pa tudi pomemben pozitiven vzgojno-socialni vpliv. Kljub temu, da je v izvajanju veliko število projektov, ki spodbujajo gibalno/športno aktivnost otrok in mladostnikov, študije ugotavljajo, da je splošna gibalna/športna aktivnost te populacije še vedno v upadu in da njeno mesto zavzema sedentarno preživljanje prostega časa. Osrednji namen sekcije je predstavitev trenutnega stanja otrok in mladostnikov z vidika gibalne/športne aktivnosti in učinek le-te na razvojno komponento in celostno obravnavo zdravstvenega stanja otrok in mladostnikov. Hkrati je namen sekcije tudi predstavitev ukrepov, ki lahko pozitivno prispevajo k dvigu gibalne/športne aktivnosti kot tudi  dejavnikov, ki na to vplivajo.
POMEMBNI DATUMI15. 5. 2022
Datum oddaje povzetka PODALJŠAN!
25. 8. 2022
Datum oddaje celotnega prispevka PODALJŠAN (opcijsko)
1. 7. 2022
Obvezna prijava za aktivne udeležence
10. 9. 2022
Prijava za vse udeležence
16. 9. 2022
Datum konference

PRIDOBITEV LICENČNIH TOČK ZA STROKO

ZDRAVSTVENA STROKA

Program konference je bil oddan v postopek vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Komisija za oceno ustreznosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja je s sklepom I-2022-0509-0509 programu dodelila 10 licenčnih točk za pasivno udeležbo ter 14 licenčnih točk za aktivno udeležbo. 

Seznam aktivnih in pasivnih udeležencev bo UP FVZ kot organizator posredovala Zbornici-Zvezi po zaključku konference.

Udeleženci, ki bodo želeli pridobiti kreditne točke na Zdravniški zbornici Slovenije, bodo za dodelitev lahko zaprosili na posebnem obrazcu, s priloženim programom konference ter potrdilom o udeležbi.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Udeležba strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z aktivno predstavitvijo prispevka bo točkovana glede na trenutno veljavni Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272). Točke za napredovanje v naziv pridobite s priloženim programom in potrdilom o udeležbi ter aktivni predstavitvi. 


UDELEŽENCI S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

Strokovni delavci in strokovni sodelavci s področja socialnega varstva lahko z udeležbo na konferenci pridobijo točke za napredovanje v naziv skladno s Pravilnikom o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3628) na način, da na Socialno zbornico Slovenije predložijo potrdilo o udeležbi in program konference. Število točk se veže na število ur trajanja programa izobraževanja/ dogodka. 
ORGANIZATOR IN PARTNERJI KONFERENCE 2022

Častni pokrovitelj konferencePartnerji konference

       

               


Sponzorji konference
                           


 


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate z uporabo piškotkov?