UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si
ZNANSTVENA IN STROKOVNA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO

»ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNIH IN STAREJŠIH ODRASLIH«


19. in 20. September 2024, Portorož, SlovenijaNAMEN IN CILJ KONFERENCE


Namen 7. letne znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo "Zdravje delovno aktivnih in odraslih starejših” Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, ki bo potekala 19. in 20. septembra 2024, je opozoriti na zdravstvene probleme delovno aktivnih in starejših odraslih, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. 

Poleg plenarnih predavanj ter predstavitev prispevkov aktivnih udeležencev v posameznih sekcijskih sklopih bo potekala tudi poster sekcija.
 
Konferenca je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, strokovnjakom iz prakse ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.
 
K aktivni in pasivni udeležbi na konferenci so tako vabljeni vsi, ki lahko neposredno ali posredno prispevajo k zdravju delovno aktivnih in starejših odraslih.PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR


Vodja programskega odbora

doc. dr. Ana Petelin,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 26 469


Vodja organizacijskega odbora

doc. dr. Milan Hosta,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 35 800
POMEMBNI DATUMI15. 4. 2024
Datum oddaje povzetka 
10. 8. 2024
Datum oddaje celotnega prispevka (opcijsko)
1. 7. 2024
Obvezna prijava za aktivne udeležence
1. 9. 2024
Prijava za vse udeležence
19. 9. & 20. 9. 2024
Datum konference

PRIDOBITEV LICENČNIH TOČK ZA STROKO

ZDRAVSTVENA STROKA

Program konference bo oddan v postopek vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 

Seznam aktivnih in pasivnih udeležencev bo UP FVZ kot organizator posredovala Zbornici-Zvezi po zaključku konference.

Udeleženci, ki bodo želeli pridobiti kreditne točke na Zdravniški zbornici Slovenije, bodo za dodelitev lahko zaprosili na posebnem obrazcu, s priloženim programom konference ter potrdilom o udeležbi.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Udeležba strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z aktivno predstavitvijo prispevka bo točkovana glede na trenutno veljavni Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272). Točke za napredovanje v naziv pridobite s priloženim programom in potrdilom o udeležbi ter aktivni predstavitvi. 


UDELEŽENCI S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

Strokovni delavci in strokovni sodelavci s področja socialnega varstva lahko z udeležbo na konferenci pridobijo točke za napredovanje v naziv skladno s Pravilnikom o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3628) na način, da na Socialno zbornico Slovenije predložijo potrdilo o udeležbi in program konference. Število točk se veže na število ur trajanja programa izobraževanja/ dogodka. 
ORGANIZATOR KONFERENCE 2024


 


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate z uporabo piškotkov?