UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si
ZNANSTVENA IN STROKOVNA MEDNARODNA KONFERENCA

»ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV«


20. SEPTEMBER 2019, Portorož, SloveniaNAMEN IN CILJ KONFERENCE


Namen konference je opozoriti na zdravstvene probleme otrok in mladostnikov, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Program konference bo potekal v sklopu petih vsebinskih področij - sekcij konference. Predavanja v sklopu sekcij bodo potekala glede na preference udeležencev, ki bodo predstavljali svoje prispevke, predvidoma bo vzporedno potekal slovenski in angleški vsebinski sklop posamezne sekcije.

Konferenca je namenjena raziskovalcem, strokovnjakom iz prakse, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR

Vodja programskega odbora

doc. dr. Matej Plevnik,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 26 474

Vodja organizacijskega odbora

izr. prof. dr. Boštjan Žvanut,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 26 483
SEKCIJE KONFERENCE
PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V OTROŠTVU IN V MLADOSTI

Psihosocialni dejavniki, ki vplivajo na zdravje otrok in mladostnikov, obsegajo značilnosti posameznika, njegove družine in širšega družbenega okolja. Ti dejavniki lahko varujejo ali pa ogrožajo otrokovo telesno in duševno zdravje ali njegovo socialno delovanje. Otroci in mladostniki so ranljiva skupina, ki je posebej izpostavljena zunanjim dejavnikom v primeru dolgotrajne bolezni. Takrat mora oboleli lastno delovanje prilagoditi procesu in naravi bolezni, z njim pa se prilagaja tudi družina in vzgojno-izobraževalna institucija. Namen konferenčne sekcije je razkriti psihosocialna tveganja za zdravje otrok in mladih ter kompleksnost intervencij za njihovo obvladovanje. PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Prehrana je eno od vedenj, povezanih z zdravjem. Še posebej pri otrocih in mladostnikih je prehrana pomemben dejavnik tveganja za razvoj kroničnih bolezni v poznejšem življenju. Otroci in mladi so radovedni in hitreje ter lažje osvajajo nove navade. Vzorci prehranjevanja otrok in mladostnikov so pod vplivom družine, prijateljev in širše skupnosti. Poleg tega ima pomembno vlogo tudi šolska in vrtčevska institucionalna prehrana, ki je lahko vir učenja zdravih prehranjevalnih navad, je pa danes pogosto tudi vir konfliktov med mladimi in zlasti njihovim starši/skrbniki ter institucijami. Predstava o tem, kaj je zdrava prehrana, je v javnosti danes zelo raznolika in pogosto protislovna; vloga različnih medijev pri tem pa je velika. Konferenca bo izpostavila različne vidike spodbujanja in zagotavljanja ustrezne prehrane med mladimi ter podala strokovna priporočila za izboljšanje prehrane pri otrocih in mladostnikih.


IKT REŠITVE IN STORITVE ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) so se zasidrale v vsakdanjik današnjih otrok in mladostnikov. Omenjena skupina uporablja IKT za različne aktivnosti in področja, od razvedrila, komuniciranja z vrstniki in (navideznega) spoznavanja okolja, do reševanja šolskih in obšolskih obveznosti. V sekciji bodo predstavljene raziskave, ki se osredotočajo na področje IKT rešitev in storitev za zdravje otrok in mladostnikov ter opisujejo sodoben in prilagojen način spoznavanja in razumevanja zdravja.


OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE

Okolje ima neizpodbiten vpliv na fizičen in duševen razvoj otroka in mladostnika. Med najbolj izpostavljenimi dejavniki so kvaliteta bivanjskega prostora, dostopnost narave in zdravega okolja, izpostavljenost toksičnim dejavnikom ter cepljenje/necepljenje, dostopnost transporta ter zdravstvenih storitev /inštitucij (vključno s hospitalizacijo). Zdrave aktivnosti otrok je potrebno pričeti spodbujati zgodaj v otroštvu, saj ima to vpliv na kasnejši razvoj v mladosti in nato na odraslost. Okolje mora otroku omogočati ustrezen razvoj potencialov; akterji v okolju otroka pa morajo poskrbeti za zmanjševanje negativnih vplivov okolja.


GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV

Gibalna/športna aktivnost ima za otroke in mladostnike pomemben razvojni doprinos, ki je kaže v boljši gibalni kompetentnosti, boljšem zdravju otrok in mladostnikov, ima pa tudi pomemben pozitiven vzgojno-socialni vpliv. Kljub temu, da je v izvajanju veliko število projektov, ki spodbujajo gibalno/športno aktivnost otrok in mladostnikov, študije ugotavljajo, da je splošna gibalna/športna aktivnost te populacije še vedno v upadu in da njeno mesto zavzema sedentarno preživljanje prostega časa. Osrednji namen sekcije je predstavitev trenutnega stanja otrok in mladostnikov z vidika gibalne/športne aktivnosti in učinek le-te na razvojno komponentno in celostno obravnavo zdravstvenega stanja otrok in mladostnikov. Hkrati je namen sekcije tudi predstavitev ukrepov, ki lahko pozitivno prispevajo k dvigu gibalne/športne aktivnosti kot tudi dejavnikov, ki na to vplivajo.


POMEMBNI DATUMI15. 5. 2019
PODALJŠAN datum oddaje povzetka 
28. 6. 2019
PODALJŠAN datum oddaje celotnega prispevka (opcijsko)
1. 7. 2019
Obvezna prijava za aktivne udeležence
20. 8. 2019
Obvezna prijava za pasivne udeležence
20. 9. 2019
ZAČETEK KONFERENCE

PRIDOBITEV LICENČNIH TOČK ZA STROKO

ZDRAVSTVENA STROKA

Program konference je bil oddan v postopek vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Komisija je s sklepom I-2019-0533-0533 ugotovila skladnost programa z zahtevami Pravilnika in Navodilom ter programu dodelila 10 lic. točk za pasivne in 14. lic. točk za aktivne udeležence.

Udeleženci, ki bodo želeli pridobiti kreditne točke na Zdravniški zbornici Slovenije, bodo za dodelitev lahko zaprosili na posebnem obrazcu, s priloženim programom konference ter potrdilom o udeležbi.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju lahko z udeležbo in aktivno predstavitvijo prispevka s priloženim programom in potrdilom o udeležbi in aktivni predstavitvi pridobijo točke za napredovanje v naziv skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272).

UDELEŽENCI S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

Strokovni delavci in strokovni sodelavci s področja socialnega varstva lahko z udeležbo na konferenci pridobijo točke za napredovanje v naziv skladno s Pravilnikom o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3628) na način, da na Socialno zbornico Slovenije predložijo potrdilo o udeležbi in program konference. Število točk se veže na število ur trajanja programa izobraževanja/ dogodka. 
ORGANIZATOR IN PARTNERJI KONFERENCE 2019v partnerstvu z    
in

ČASTNI POKROVITELJ KONFERENCE 2019
SPONZORJI IN DONATORJI KONFERENCE 2019


                             

MEDIJSKI SPONZOR KONFERENCE 2019


       


 


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate z uporabo piškotkov?