UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si

ZNANSTVENA IN STROKOVNA MEDNARODNA KONFERENCA

»ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE«

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE

»HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION«

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
Università del Litorale FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SALUTE
University of Primorska FACULTY OF HEALTH SCIENCES

18. september 2020
OSREDNJE TEME SPLETNE KONFERENCE


4. letna znanstvena in strokovna mednarodna konferenca "Zdravje delovno aktivne populacije” Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem bo potekala 18. septembra 2020 v okviru projekta »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. 

Konferenca je zaradi izrednih razmer prestavljena v virtualno okolje in bo letos potekala v SPLETNI izvedbi.

Spremljanje konference je brezplačno in prosto dostopno vsem zainteresiranim na spletni strani projekta STAR-VITAL https://www.star-vital.si/konferenca.

Program konference se bo osredotočil na zdravstvene probleme delovno aktivnih, predstavljene bodo aktualne študije na tem področju in novi pristopi, ki se uporabljajo v praksi, in bo potekal v sklopu naslednjih vsebinskih področij - sekcij konference:

V popoldanskem delu programa bo sledila okrogla miza, na kateri bo obravnavana tematika sistemske ureditve spodbujanja promocije zdravja in zagotavljanja zdravih in trajnostnih delovnih mest. 

Gostje okrogle mize STAR VITAL - ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE bodo:

Mag. Ana VODIČAR, direktorica področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,;
mag. Katja RIHAR BAJUK, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, Ministrstvoza delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
mag. Dean PREMIK, direktor sektorja za izvedenstvo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
Metka TERŽAN, dr. med., spec. med. dela in športa, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča;
izr. prof. dr. Klemen ŠIROK, vodja projekta STAR VITAL, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju.

Okroglo mizo bo moderirala Karin Elena SÁNCHEZ, zunanja svetovalka, coach, mentorica in izobraževalka pri projektu STAR VITAL, direktorica KAETRIDE.

AKTUALNOOsrednji namen konferenc je predstaviti na najnovejših znanstvenih dognanjih temelječe interdisciplinarne ukrepe za izboljšanje zdravja in kakovosti življenja ter preprečevanje dejavnikov tveganja za najpogostejše bolezni sodobnega časa različnih starostnih skupin:


STAROSTNIKOV V LETU 2018,

OTROK IN MLADOSTNIKOV V LETU 2019,

DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE V LETU 2020

ORGANIZATOR IN PARTNERJI KONFERENCE 2020


Dogodek je izveden v okviru projekta
»Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL:
Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev« 


Ostali partnerji projekta:


                             


 


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate z uporabo piškotkov?